Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnika Wrocławska zapraszają do udziału w konferencji pt. “Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”, która odbędzie się 8-9 grudnia 2016 r. we Wrocławiu. Konferencja organizowana jest w ramach Kongresu Nauki Polskiej.

Celem konferencji jest zdefiniowanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką oraz znalezienie rozwiązań wspierających kreowanie innowacji, przepływ wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowych rozwiązań i komercjalizację odkryć naukowych. Szczególną uwagę uczestnicy debaty poświęcą kwestiom oceny obecnie działającego systemu wsparcia publicznego współpracy nauki z gospodarką, w tym kwestii funduszy z Unii Europejskiej.

Konferencji towarzyszyć będzie otwarta debata oksfordzka dla studentów zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Debata pt. „Polska gospodarka nie potrafi wykorzystać potencjału nauki” rozpocznie się w środę 7 grudnia o godz. 14.30 w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

Zobacz
Program konferencji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *