Współpraca przemysłu i nauki – konferencja w KUL

O modelach i problemach współpracy przemysłu i nauki dyskutować będą w poniedziałek naukowcy i przedsiębiorcy podczas konferencji w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Organizatorem konferencji “Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu” jest Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Konsorcjum „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”, które tworzy 13 podmiotów w tym m.in. KUL, Agencja Rozwoju Przemysłu, spółki z udziałem Skarbu Państwa i inne firmy.

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie książka „Współpraca przemysł – nauka. Dobre praktyki” przygotowana na podstawie doświadczeń członków konsorcjum. Jak powiedział PAP przewodniczący Rady Konsorcjum, kierownik katedry negocjacji i mediacji KUL ks. prof. Włodzimierz Broński, w publikacji tej zgromadzone są m.in. opisy systemu innowacyjności funkcjonujące w firmach.

„Przedstawione są też bariery i przeszkody we współpracy przemysłu i nauki, ale również propozycje rozwiązań na przyszłość np. w dziedzinie edukacji i kształcenia dla przemysłu i gospodarki” – dodał ks. Broński.

Do publikacji dołączony jest list wicepremiera, ministra nauki szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, w którym podkreśla on, że kluczowym zadaniem dla rozwoju Polski jest „przejście z gospodarki naśladowczej do innowacyjnej” a jednym z głównych filarów przyjętej strategii dla polskiej nauki jest partnerstwo z biznesem.

„Te dwa obszary ludzkiej działalności muszą się nawzajem przenikać, ubogacać, czerpać z unikatowych doświadczeń. (…) Nauk dostarcza niezbędnej bazy teoretycznej, która może zostać poddana ocenie z praktycznego punktu widzenia, ukonkretniona przez ekspertów z dziedziny biznesu. W tym przedsięwzięciu nie ma przegranych” – napisał Gowin.

Współpraca przemysłu z nauką w spółkach z udziałem Skarbu Państwa będzie jednym z zagadnień poruszanych podczas konferencji. O przykładach takiej współpracy powiedzą przedstawiciele PKN Orlen, Grupy Azoty, PGNIG, PGE Dystrybucja, KGHM Polska Miedź.

Przedstawiciele tych firm, a także naukowcy, wezmą również udział w dyskusji na temat najlepszego modelu współpracy przemysłu z nauką w polskich realiach.

Osobny panel dyskusyjny będzie poświęcony propozycjom polskiego rządu dla obszaru współpracy przemysłu i nauki. W dyskusji uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Energii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konsorcjum naukowo-przemysłowe „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski” powstało w 2014 r. Jego celem jest m.in. tworzenie platformy współpracy między nauką i przedsiębiorcami wraz z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną, a także prowadzenie eksperckich analiz i kształcenie na potrzeby gospodarki.

Patronat medialny nad konferencją objął serwis PAP Nauka w Polsce.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *