XVI Konferencja Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu (Web of Science)

Wzrastająca burzliwość otoczenia organizacji i procesy globalizacyjne, wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwanie nowych sposobów odnoszenia sukcesu na rynku. Dotyczy to nie tylko organizacji działających dla zysku, ale również tych, które za cel stawiają sobie realizację celów społecznych. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu organizuje konferencję naukową skierowaną do pracowników nauki i biznesu. Konferencja odbędzie się w dniach 19 – 20 czerwca 2017 r. w Krakowie.

Cel konferencji:

 • stworzenie możliwości dyskusji,
 • prezentacja i upowszechnianie wyników badań i wdrożeń biznesowych,
 • integracja środowiska ludzi nauki i praktyki biznesowej,
 • prezentowane referaty zostaną poddane recenzji, zarówno przed ich publikacją, jak również podczas konferencji przez zaproszonych pracowników naukowych.

Obszary tematyczne:

 • nowe metody i narzędzia zarządzania,
 • strategie sukcesu organizacji for-profit i non-profit,
 • procesy globalizacji w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem,
 • kreowanie rozwoju regionalnego,
 • współczesne wyzwania dla marketingu,
 • zarządzanie i marketing w kontekście europejskim i światowym,
 • finansowe aspekty organizacji,
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • inne, związane z funkcjonowaniem organizacji i zarządzaniem.

Komitet organizacyjny:

 • dr Anna Ujwary-Gil
  Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, WSB-NLU
  Redaktor Naczelny, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)

 • dr Natalia Potoczek
  Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, WSB-NLU

 • mgr Krzysztof Drabek
  Stowarzyszenie Doktorów i Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *