Zarządzanie personelem

Zarządzanie personelem to jeden z trudniejszych obszarów działania, z jakim musi poradzić sobie każdy kierownik. Jest sprawą oczywistą, że jeśli pracownicy są zadowoleni lepiej pracują, a co za tym idzie rosną także zyski firmy. Niestety w polskich realiach z reguły jest odwrotnie. Pracownicy czują się niedoceniani, narzekają na niskie płace, brak szkoleń i trudną atmosferę w miejscu pracy. Pracownik, który nie jest odpowiednio traktowany swoje niezadowolenie przekazuje na zewnątrz. Rozpowszechnia negatywne opinie na temat zarządu firmy oraz produktów. Niezadowolony pracownik z reguły także w sposób niewłaściwy obsługuje klientów.

Gdy pracownicy nie angażują się w swoją pracę tak jak powinni, należy zastanowić się nad przyczynami takiego stanu rzeczy oraz poszukać dobrych sposobów na poprawę sytuacji. Pracownik niezadowolony działa z reguły mało efektywnie. Tacy pracownicy odznaczają się zwykle złą organizacją czasu oraz niskim poziomem wiedzy, szczególnie tej dotyczącej nowinek branżowych. W firmach, gdzie występują tego typu problemy warto wdrażać zarządzanie wiedzą w organizacji. Istnieją profesjonalne podmioty, które mają swoje produkty, takie jak platforma e-learningowa, a ponadto pomagają wdrożyć nowoczesny system zarządzania wiedzą.

Szkolenia specjalnie zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki danej organizacji wyróżniają się dużą skutecznością. Każdy kierownik powinien zdać sobie sprawę z faktu, że odpowiednie motywowanie swoich pracowników odgrywa bardzo ważną rolę. Gdy pracownicy nie widzą bezpośredniego przełożenia swojego wysiłku na poziom zarobków oraz inne nagrody, pracują coraz słabiej.

Jednocześnie należy pamiętać, że wysoka pensja to nie jedyny środek do budowania zadowolenia swoich pracowników. Wielu kierowników zapomina o tym by chwalić i doceniać swoich podwładnych. Czasami przeniesienie na stanowisko bardziej pasujące do predyspozycji danej osoby jest dużo większą nagrodą niż podwyżka. Pracownicy muszą czuć, że to co robią ma sens i że jest zauważane i doceniane przez przełożonych. W zarządzaniu personelem należy także kłaść nacisk na budowanie u pracowników poczucia, że są częścią firmy i to oni współtworzą jej sukces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *